Prohlášení vlastníka zapsáno

Vaše pozice na webu:

Květen2019

Prohlášení vlastníka zapsáno

Konečně jsme se i administrativně dostali do bodu stavby, v němž jsme chtěli být už na začátku dubna: máme zapsané Prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí. Katastrální úřad nakonec vyhověl všem našim požadavkům a zapsal budovu tak, jak jsme vám slíbili. V principu to znamená, že rozestavěná budova Rezidence Hostivař již není jedním objektem, ale souborem jednotlivých bytů a nebytových prostor. Pro některé z vás je tento okamžik důležitý: můžete již jednat se svou banku o financování zajištěném zástavou kupované Jednotky.

Důležité je to samozřejmě i pro nás: podle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě (SBKS) tak nastal okamžik, kdy Vás požádáme o úhradu 2. splátky ceny kupované nemovitosti. Na uvedenou splátku obdrží každý Kupující v příštích dnech fakturu emailem. Prosím, uhraďte ji ve splatnosti deseti dnů na uvedený projektový účet ČSOB. Děkujeme!

Od dnešního dne také na našem webu najdete nový geometrický plán se zapsanou Budovou, nový výpis z katastru, dále textovou i grafickou část Prohlášení vlastníka a Přehled Jednotek i souvisejících podílů na společných částech objektu a pozemku. V uvedených dokumentech si můžete také ověřit, že vaše Jednotka byla do katastru zapsána s výměrou, která odpovídá podepsané SBKS.

Na web jsme předběžně přidali také budoucí Stanovy SVJ, které upřesníme po kolaudaci objektu a před zápisem SVJ do obchodního rejstříku.

Stavba pokračuje podle plánu, stále to vypadá tak, že koncem června požádáme o kolaudaci. Pokud všechno půjde dobře, je pravděpodobné, že v průběhu září bude většina Jednotek připravena k převzetí. O všech důležitých krocích vás i nadále budeme informovat emailem a na tomto blogu.

COMMENTS