Připravujeme

Vaše pozice na webu:

Duben2022

Jesenické zahrady

Tento projekt je poslední etapou, kterou Genius Loci Developer zamýšlí zakončit svou mnohaletou aktivitu v Jesenici. V průběhu let jsme postupně nakoupili pozemky pro výstavbu asi 36 individuálních rodinných domů se záměrem vybudovat sítě a komunikace a připravené pozemky prodat zájemcům o hezké bydlení v rodinném domě. Jednoduchý nápad, který ale ukázal jako poměrně složitý…