Jesenické zahrady

Připravujeme
Jesenické zahrady

Tento projekt je poslední etapou, kterou Genius Loci Developer zamýšlí zakončit svou mnohaletou aktivitu v Jesenici. V průběhu let jsme postupně nakoupili pozemky pro výstavbu asi 36 individuálních rodinných domů se záměrem vybudovat sítě a komunikace a připravené pozemky prodat zájemcům o hezké bydlení v rodinném domě. Jednoduchý nápad, který ale ukázal jako poměrně složitý…

Projekt Jesenické zahrady je přímo učebnicovou ukázkou toho, jak složité je u nás cokoli postavit a jakou musíte mít trpělivost při povolování stavby. A také ukázkou důvodů, proč je u nás pořád nedostatek bytů a pozemků pro jejich stavbu. Technicky vypadá všechno jednoduše a jasně: pozemky jsou naše, v územním plánu jsou určeny pro přesně popsaný typ výstavby, který samozřejmě dodržíme. Zastupitelé města Jesenice, sice po několika letech průtahů, ale přece jen – na konci roku 2017 – schválili Plánovací smlouvu s naší společností. Ta zcela jasně  určuje přesné podmínky našeho podílu na zvýšených nákladech na infrastrukturu a mnoho dalších povinností pro obě smluvních strany… Vyjadřuje ale také výslovný a zcela jasný souhlas města Jesenice s naší stavbou.

Součástí stavby je i nezbytné vybudování kruhového objezdu pro napojení lokality na komunikaci II/603 – přesně tak, jak je řešeno v uzemním plánu města, ale jak už to tak bývá, ne každá stavba se všem líbí. K tomu je v Jesenici také již řadu let nedostatečná kapacita čističky odpadních vod, jejímuž rozumnému posílení brzdí současná reprezentace města se záměrem zabránit další výstavbě. Odpor současného vedení Jesenice se projevuje také neustálým opakováním stejných, dávno vyvrácených, námitek, jakkoli náš projekt obsahuje právě výstavbu rodinných domů, kterou prý vedení  města Jesenice chce rozvíjet…

Na základě našich žádostí z roku 2019 jsme v roce 2020 získali pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu v Jesenici, týkající se výstavby plynovodu a a rozvodu nízkého napětí a o rok později také stavební povolení odboru životního prostředí Městského úřadu v Černošicích na realizaci rozvodu vody a kanalizace v daném území. Chybí nám již jen povolení stavby komunikací a rozvodů veřejného osvětlení, o které jsme požádali také v roce 2019 (ano, opravdu před 3 lety!). Stavební řízení bylo silničním úřadem MÚ Černošice v témže roce také zahájeno. Od té doby bohužel došlo k personální změně technika tohoto úřadu, a také k mnoha nesmyslným námitkám účastníků řízení. Tyto skutečnosti vedly k tomu, že řízení není  – ani po třech letech – dosud dokončeno. Podle posledního příslibu vedoucí silničního úřadu bude povolení vydáno nejpozději do konce května 2022. Pak samozřejmě nelze vyloučit odvolání některého z účastníků a to i přesto, že všechny vznesené námitky byly v průběhu řízení vypořádány. Ale stejně, jako jsme si v minulosti vždy poradili se závistí či snahou dělat problémy, poradíme si jistě i s tímto posledním krokem povolovacího procesu.

Zatím jsou z výše uvedených důvodů všechny budoucí pozemky označené na našem webu jako Nedostupné. Vzhledem k velkému zájmu kupujících zamýšlíme spustit jejich závaznou rezervaci jakmile bude zmíněné – poslední – stavební povolení v právní moci. Po kolaudaci sítí pak prodej formálně realizujeme a dokončíme jej zápisem nového vlastníka do katastru nemovitostí. Pokud si i Vy chcete některý z pozemků předběžně nezávazně rezervovat, kontaktujte nás prosím na tomto mailu.

Další aktuální informace najdete vždy na tomto webu, stejně jako detaily o zahájení prodeje pozemků.