Blog

Přehled příspěvků

Vaše pozice na webu:

Říjen2017

Kontrolní den stavby 20.10. 2017

Stavba zatím pokračuje moc pěkně, ale neradi bychom to zakřikli…🙂 Jsou hotovy všechny vrty po obvodu stavební jámy až do finální hloubky 4. podzemního podlaží, jsou vybetonovány piloty i nosníky záporových stěn. To je nutný předpoklad pro zahájení výkopu, který se již dostal do první technologické úrovně. V hloubce 4,5 metru nyní vrtáme a betonujeme
?>