Blog

Přehled příspěvků

Vaše pozice na webu:

Říjen2018

Kontrolní den stavby 11.10.2018

Stavba se už změnila v mraveniště. Jak můžete vidět na obrázcích, betonujeme právě deváté podlaží. Současně však už naši dodavatelé také začali osazovat okna do spodních pater, naplno pracují elektrikáři, instalatéři, topenáři… Pražská teplárenská také konečně začala budovat přípojku topného systému. To je samozřejmě důležité: termín dokončení jejich práce je na konci listopadu. V té
?>