Blog

Přehled příspěvků

Vaše pozice na webu:

Únor2018

Kontrolní den stavby 9.2.2018

Tak konečně! Po dalších úpravách založení a povrchu stavební jámy statik schválil kvalitu i únosnost základové spáry. Objekt je, v souladu s naším průzkumným vrtem i projektem, založen na břidlicových deskách, ale jejich uložení v nejnižší hloubce není vodorovné. Taková situace má všechny myslitelné nevýhody: materiál je velmi tvrdý, proto jsme jej při výkopu museli
?>