Blog

Přehled příspěvků

Vaše pozice na webu:

  • Zemní práce zahájeny
  • Železobetonová konstrukce suterénu
  • Betonáž nosných stěn prvního patra
Prosinec2013

Stavba zahájena

V průběhu prosince jsme získali poslední povolení a mohli jsme tak stavbu oficiálně zahájit. Prvním krokem bylo vyčištění staveniště od náletových rostlin. A pak samozřejmě přišly svátky… Ale hned se začátkem roku 2014 jsme zahájili zemní práce a vrtání základových pilotů. Poté už přišla betonáž garáží.   Pokud vás zajímají další detaily ze stavby a také více
?>