Schůze SVJ – o nás bez nás?

Vaše pozice na webu:

Červen2020

Schůze SVJ – o nás bez nás?

S dost velkým překvapením jsme se náhodou od klientů dozvěděli, že proběhla první skutečná schůze členů Společenství vlastníků jednotek Rezidence Hostivař. Nikdo nás na ni nepozval. S optimismem nám vlastním chceme věřit, že k tomu nedošlo úmyslně, ale jen omylem. Jsme také ještě vlastníky posledního bytu (1402), proto nepozvat nás trochu zpochybňuje i legalitu celé schůze společenství…

Bývá totiž zvykem, že této schůzi máme nejen příležitost se rozloučit s klienty a poděkovat jim, vysvětlit příčiny některých problémů, kterým se při uvádění do běžného provozu tak komplikované věci, jako je bytový dům, zřejmě zcela vyhnout nelze. Případně také vysvětlit důvody některých rozhodnutí, která nejsou zcela zřejmá. Protože jsme ale pozváni nebyli, nezbývá nám, než využít této možnosti a podělit se s Vámi o náš pohled na minulost a současnost Rezidence Hostivař.

Naše chyby

K dnešnímu dni evidujeme celkem 45 reklamací. Deset z nich jsme museli odmítnout jako nedůvodné, v současnosti pracujeme ještě na 4 nedořešených. Nechceme teď mluvit o drobnostech typu uvolněné kliky u vchodových dveří, ale chceme se přihlásit k několika závadám, které nás mrzí.

První z nich jsou dlohotrvající problémy s vyladěním systému teplé a studené vody. Skutečné řešení, po mnoha marných pokusech, přinesl až specialista firmy, která dodává posilovací čerpadla, v domě instalovaná. Našemu dodavateli – i přes omluvu epidemií koronaviru – skutečně trvalo  dlouho, než specialistu sehnal a nechal si od něj poradit. Je jasné, že dlouhotrvající problém, protkaný marnými pokusy o řešení, některé z vás, zejména ty, kteří bydlí vysoko, otrávil a my se za něj omlouváme. Jsme rádi že problém je konečně vyřešen.

Další zbytečné problémy přineslo podivné chování dodavatele autovýtahu, který hledá často chyby jinde, než u sebe. Hodně problémů například vyřešilo opožděné dodání vyhřívání oleje, jehož viskozita působila občasné přetížení a tím výpadek jističe. Nevím, kdo by měl s podobným řešením přijít, když ne specialista, který výtah dodává. Nyní už snad trvá jediný problém, a sice ten, že lze přivolat i obsazený autovýtah do libovolného podlaží. Jakkoli je každému z nás jasné, že je to chyba v logice nastavení výtahu, dodavatel tvrdí, že je to standardní řešení. Nejde tak úplně o peníze za tuto úpravu, spíše o pochyby o zachování záruky při zásahu jiného dodavatele do elektroniky autovýtahu. V současnosti jednáme se dvěma soudními znalci, kteří snad potvrdí správnost našeho názoru a oprávní nás tak provést potřebnou úpravu. Zatím, prosím, nepřivolávejte tlačítkem obsazený výtah, vede to jen ke zdržení všech zúčastněných.

Třetím tématem, které postihlo více klientů, byl zápach z šachty na WC ve větších bytech. Zdržení v řešení přineslo zejména to, že jsme se dlouho domnívali, že jde o běžný problém v nových bytech: přípojky pračky nebo jiné sifony jsou vyschlé a zápach se tak snadno šíří po bytě. Nakonec se ale ukázalo, že to je pravda jen někde. Skutečným problémem bylo nesprávné vyústění kanalizační stoupačky. Problém je již odstraněn. Přesto je možné, že občas ucítíte zápach z kuchyně jiného bytu. To je většinou způsobeno instalací odtahového ventilátoru digestoře s vyšším výkonem než je povoleno (viz též příručka uživatele) do některého bytu/bytů. Jediným rozumným řešením je pak výměna takového ventilátoru za slabší (do výkonu 250 m3 vzduchu za hodinu). Silnější ventilátor sice rychleji odvede zplodiny z Vaší kuchyně, ale systém domovního rozvodu na to nemůže být dimenzován. Zápach se pak šíří cestou nejmenšího odporu, tedy do jiných bytů. Pokud se tento problém bude opakovat, doporučujeme kontrolu ventilátorů v bytech.

Poslední nepříjemnost, kterou řešíme déle, než je nám milé, je zatékání do bytu 1301 terasou. Přes několik dílčích oprav i přelepení celého povrchu novou fólií nepřineslo 100%ní efekt. Dodavatel se však k problému staví čelem, a hledá, který detail není zcela v pořádku. Věříme, že v nejbližších dnech bude i tato závada spolehlivě odstraněna.

Naše doporučení

Dovolte nám se také zmínit o několika drobnostech, které dům zbytečně poškozují. Opakovaně jsme řešili problém funkce samozavíračů v podzemních podlažích, abychom zjistili, že k jejich otevírání někteří používají kopnutí: stopy podrážek na dveřích to dokumentují dost přesně. Když si pak představíte, že takové kopnutí proti samozavírači dveře navíc zkříží, pochopíte, že již odmítáme řešit seřizovaní samozavíračů jako reklamaci. Podobné je to u vstupních dveří. Pojistka samozavírače, která drží dveře otevřené, například při stěhování, se musí následně odjistit. Pokud to neuděláte a silou ji překonáte, poškodí se celý samozavírač, případně i závěsy dveří.

Někteří majitelé bytů si také pletou domovní chodbu se skladištěm. Je to nejen nepřípustné využití společných prostor, ale zejména vážná požární závada. Dovolujeme si na to proto důrazně upozornit a požádat majitele bytů, aby vše z chodeb odklidili.

Trochu smutný pohled také skýtá domovní zeleň. Možná z úsporných důvodů se o ni téměř nikdo nestará a plevel je již vyšší než rostliny. Je to škoda, zeleň nebyla právě levná a dělá dům hezkým. Vaše záruka na vady samozřejmě běží i nadále a skončí až po dvou letech. Pokuste se přesto prosím již dnes nezanedbat běžnou údržbu bytu i domu. Vyplatí se vám to.

Poděkování

Protože jsme neměli možnost se s vámi rozloučit osobně, dovolte mi, abych vám všem jménem developera poděkoval za důvěru, kterou jste nám koupí jednotky projevili. Pokud jsme vás přece jen někdy zklamali, třeba v rychlosti řešení problému, omlouváme se. I slunce má skvrny :). Nikdy za tím nebyl úmysl, občas možná spíše trochu zoufalství ze složitého jednání s našimi subdodavateli – ale to je jen povzdech na vysvětlenou.

Přejeme vám, abyste své byty a nebytové prostory rádi a spokojeně dlouhou dobu užívali.

COMMENTS