Blog

Přehled příspěvků

Vaše pozice na webu:

Březen2015

Stavba je před dokončením. Co bude dál?

Rádi bychom Vás krátce informovali o situaci na stavbě a o nadcházejících krocích. Stavba je z naší strany téměř dokončena, pracujeme na venkovních a sadových úpravách, v objektu pak na úpravách povrchů a finalizaci instalací v již prodaných bytech. Trochu nás zdržela stavba definitivní přípojky elektroinstalace, kterou provádí PRE a jejíž kolaudace musí předcházet kolaudaci
?>