Stavba je před dokončením. Co bude dál?

Březen2015

Stavba je před dokončením. Co bude dál?

Rádi bychom Vás krátce informovali o situaci na stavbě a o nadcházejících krocích.
Stavba je z naší strany téměř dokončena, pracujeme na venkovních a sadových úpravách, v objektu pak na úpravách povrchů a finalizaci instalací v již prodaných bytech. Trochu nás zdržela stavba definitivní přípojky elektroinstalace, kterou provádí PRE a jejíž kolaudace musí předcházet kolaudaci naši stavby. V současnosti byly již práce na přípojce zahájeny a měla by být dokončena v řádu dnů. Závěrečná prohlídka naši stavby Odborem výstavby MČ Praha 17 bude následovat.

Ihned po souhlasu s užíváním stavby zahájíme formální kroky, vedoucí k předání bytů kupujícím. Fyzické předání bytů bude možné ihned po podpisu kupní smlouvy a úhradě celé kupní ceny na projektový účet. Domníváme se, že při dobré koordinaci obou smluvních stran mohou být všechny dosud prodané byty předány kupujícím do konce dubna.

Již brzy Vás vyzveme k Předpřejímce bytu, která je – jako konstatování smluvních stran, že byt je po technické stránce úspěšně dokončen – předpokladem k podpisu kupní smlouvy.

Aktuální fotografie a týdenní zprávy najdete také na našich facebookových stránkách (nemusíte být ani na fcb přihlášeni) – stačí kliknout na https://www.facebook.com/geniuslocideveloper

COMMENTS