Kontrolní den stavby 20.10. 2017

Vaše pozice na webu:

Říjen2017

Kontrolní den stavby 20.10. 2017

Stavba zatím pokračuje moc pěkně, ale neradi bychom to zakřikli…🙂
Jsou hotovy všechny vrty po obvodu stavební jámy až do finální hloubky 4. podzemního podlaží, jsou vybetonovány piloty i nosníky záporových stěn. To je nutný předpoklad pro zahájení výkopu, který se již dostal do první technologické úrovně. V hloubce 4,5 metru nyní vrtáme a betonujeme horní řadu pramencových kotev, které budou držet obvodové záporové stěny výkopu poté, co odtěžíme zeminu. Tyto kotvy první řady by měly být napnuté, tedy funkční, do konce října.

Následovat bude další výkop na druhou úroveň a další vrstva kotev. Také jsme zahájili práce na budoucích přípojkách tepla, vody a kanalizace.

Obrázky ze stavby ukazují výdřevu záporových stěn, pilotovou stěnu a probíhající vrtání pramencových kotev.

22540108_1200386330104871_106513175306067077_n 22728699_1200386576771513_8531932298305516808_n

COMMENTS