Zkolaudováno!

Vaše pozice na webu:

Duben2015

Zkolaudováno!

Dnešního dne proběhla Závěreční kontrolní prohlídka stavby, která konstatovala, že Bytový dům Bílá Hora je připraven k užívání. To znamená, že klienti, kteří si u nás již byt vybrali se mohou pomalu začít chystat na stěhování a ti, kteří se dosud nerozhodli, mohou počítat s velmi rychlou možností bydlení ve vlastním, novém bytě.

Doporučený postup pro ty, kteří jsou již našimi klienty:
Ověřte si, zda jste již úspěšně dokončili Předpřejímku bytu. Pokud ještě ne, kontaktujte prosím stavbyvedoucího, pana Kroužka na telefonu 602227323 a domluvte si s ním termín, kdy bude Váš byt připraven k Předpřejímce.

Po úspěšné Předpřejímce Vašeho bytu kontaktujte našeho prodejce, pana Fašianoka (petr.fašinok@geniusloci.cz, 602 115 000) a domluvte si s ním termíny dalších kroků, které povedou k rychlému podpisu Kupní smlouvy a Přejímce bytu – a tedy k možnosti Vašeho stěhování do nového bytu.

Před podpisem Kupní smlouvy musí být

a) kupujícím uhrazeny všechny zálohové platby na koupi bytu a poslední platba (doplatek ceny) musí být převedena na náš Projektový účet (u klientů využívajících hypotéku tuto skutečnost nahradí kopie příkazu k úhradě, protože banka převede peníze obvykle až na základě Katastrálním úřadem potvrzeného Návrhu na vklad Kupujícího do katastru jako majitele Nemovitosti)
b) kupujícím uhrazena celá sjednaná ceny klientských změn podle faktur Prodávajícího
c) kupujícím podepsán Protokol o úspěšné Předpřejímce Nemovitosti

Pokud ješte našimi klienty nejste, neváhejte:
Na prodej už nám zbývá posledních pár bytů. Domluvte si proto co nejdříve prohlídku na místě s naším prodejcem, panem Fašianokem (petr.fašinok@geniusloci.cz, 602 115 000). Od něj se také dozvíte jak postupovat, pokud se Vám některý z našich bytů opravdu líbí. Těšíme se na Vás!

COMMENTS