Váš nový byt a daně

Vaše pozice na webu:

Leden2020

Váš nový byt a daně

Vážení klienti,
jako majitelé nemovitosti máte několik důležitých daňových povinností vůči státu. Vzhledem k Vašim dotazům v této věci, a také proto, že problematika není zcela jednoduchá, shrnujeme v následujícím textu základní informace k těmto povinnostem.

Daň z nabytí nemovitých věcí:
Přestože je první úplatný převod bytu osvobozen od daně z nabytí nemovitých věcí, má kupující povinnost podat daňové přiznání k této dani, která bude nulová. Formulář je možné vyplnit interaktivně zde, přičemž na str. 4, řádek 58, se uvede § 7, odst. 1, písm. c). Povinnou přílohou je kopie kupní smlouvy a vyrozumění o provedení vkladu (obdržíte jej od katastrálního úřadu).
Osvobození se netýká ateliérů, kupující musí podat daňové přiznání a daň zaplatit. Příslušné formuláře je možné vyplnit interaktivně zde.
Při výpočtu daně se vychází z kupní ceny na úrovni částky bez DPH. Příslušnou fakturu s vyčíslením DPH obdržíte od nás. Daň činí v současnosti 4%.

Přiznání se podává do konce 3.měsíce následujícího po měsíci, ve kterém kupující obdrží vyrozumění o provedení vkladu. Podává na Finanční úřad hlavního města Prahy, územní pracoviště pro Prahu 10, Petrohradská 6, 101 00 Praha 10.

Daň z nemovitých věcí:
Povinnost pro kupujícího podat daňové přiznání v roce 2020 se týká těch jednotek, kde ke změně vlastnictví v katastru nemovitostí došlo s právními účinky vkladu do 31.12.2019, tedy majitelů jednotek: 301, 302, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503, 504, 602, 603, 703, 803, 804, 902, 903, 904, 1002, 1003, 1102, 1103, 1203, 1204, 1302, 1304, 1401. Poplatníci jsou v tomto případě povinni podat příslušné daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (pozn: Zatím se tak nestalo u žádné jednotky, lze ale předpokládat, že budou zapsány do katastru nemovitostí v lednu nebo únoru. Doporučujeme tedy přiznání podat s rezervou do konce března 2020).

Kupující podává buď dílčí daňové přiznání, pokud již nějakou nemovitost na území Prahy vlastní a podal daňové přiznání k dani z nemovitých věcí dříve, nebo daňové přiznání kompletní. Interaktivní formulář je možné vyplnit například na webovém portálu finanční správy zde (sekce daň z nemovitých věcí), kde je zajištěna i kontrola výpočtu a doplnění správných koeficientů. Vyplněný formulář je možné elektronicky odeslat (máte-li datovou schránku) nebo vytisknout k papírovému podání. Je samozřejmě také možné vyplnit v formulář v tištěné verzi, který je ke stažení zde.
Jednotky, u nichž ke změně vlastnictví (rozhodující jsou právní účinky vkladu) dojde po 1.1.2020, mají povinnost podat daňové přiznání až do konce ledna 2021.

Přiznání se podává na Finanční úřad pro hlavní město Prahu, územní pracoviště pro Prahu 10, Petrohradská 6, 101 00 Praha 10 (popř. na FÚ, kde již poplatník v rámci Prahy podal předchozí daňová přiznání pro jiné nemovitosti, které má ve vlastnictví).

Daňový odpis nemovitosti:
Jedná se o daňově poměrně složitou věc a doporučujeme pustit se do ní pouze s dobrou znalostí všech souvisejících předpisů a omezení. Budete k tomu zřejmě potřebovat daňový doklad s vyúčtováním zaplacených zálohových faktur, který Vám na požádání zašleme.

Pokud Vám podání daňových přiznání připadá příliš složité, doporučujeme obrátit se na účetního specialistu. S problematikou Rezidence Hostivař je dobře obeznámena Ing. Dana Maršálková, která Vám za úplatu příslušná přiznání zpracuje.

COMMENTS