Řešení problému s teplou vodou

Vaše pozice na webu:

Leden2020

Řešení problému s teplou vodou

V levé části Rezidence Hostivař zatím špatně teče teplá voda. Klienti dali plno peněz za byt a on nefunguje, jak by měl. Aneb: developer je neschopný, líny, nešikovný…. Možná bych si to jako klient také myslel, jakkoli realita je trochu složitější. Dříve, než vám řeknu, jak problém vyřešíme, pokusím se stručně vysvětlit co se skutečně stalo.

Stavba domu je obecně opravdu dost složitý proces. Musíte v něm integrovat mnoho protichůdných zájmů a to všechno za peníze, za které budou byty ještě prodejné. Musíte se proto rozhodnout, kterému specialistovi svěříte zpracování projektu, komu provedení práce. Někdy, jako třeba v případě dodávky teplé vody, je to ještě složitější: musí spolu fungovat systém domovního rozvodu a systém předávání tepla ve výměníkové stanici. A i když všechno uděláte přesně podle projektu – což se stalo jak u nás tak u Pražské teplárenské, nemusí to bohužel hned dohromady fungovat dokonale.

Řeknete si asi: to si mají přece vyzkoušet, než nám byt prodají. Ano, oni si to vyzkoušeli a vše fungovalo bez chyby. Jenže jen ve zkušebním režimu. Trvalý režim Pražská teplárenská zahájí teprve na základě podepsané smlouvy se SVJ. A jak pilnější čtenáři mých blogů vědí, je to pohádka o slepičce a kohoutkovi: abyste mohli podepsat smlouvu, musí SVJ nejen existovat, ale mít také vlastní účet. Ten mu banka neotevře dřív, než je zapsáno v Rejstříku firem, tam jej soud zapíše po přidělení čísla popisného, to vydá magistrát až po nabytí právní moci kolaudace…. Fakt je toho hodně, co musíte stihnout v krátkém čase.

K tomu si připočtěte obecnou snahu každého, nemít problémy a stejně obecnou schopnost lidí dělat chyby. Pak také složitost situace, kdy není jasné, jestli je technicky chyba na straně dodavatele tepla nebo stavby. A do toho vánoční svátky, kdy se nedá zařídit skoro nikde nic.

Tak se nakonec po složitém dohadování stalo, že Pražská teplárenská, ve snaze pomoci problém vyřešit, opravdu hodně zvýšila tlak vody… a ono něco prasklo. Co čert nechtěl, voda z prasklého spoje natekla do požárního čidla a to spustilo noční poplach. Nebyla to zábava pro nikoho, natož pro Vás, kteří v domě již bydlíte.

A tady je slíbený dobrý konec problému. Zdá se už jasné, že závada je v nedostatečném oběhu vody v cirkulačním systému. Naši technici věří, že našli řešení, spočívající v instalaci přídavného čerpadla a regulačních ventilů. Práce by měla být dokončena v pondělí, kdy plánují doladit nastavení ventilů a čerpadla tak, aby celý systém fungoval optimálně. Doufám tedy, že o tomhle problému spolu komunikujeme naposledy a příští týden začne voda téct tak, jak oprávněně všichni čekáme.

Všem postiženým se jménem developera za vzniklé problémy omlouváme a děkuji za pochopení.

Milan Boehm, Genius Loci Developer

COMMENTS