Blog

Přehled příspěvků

Vaše pozice na webu:

Duben2022

733/135 + 733/136 + 733/228

Stavební pozemek ve Smíšené centrální zóně (SC – podrobněji viz čl. 10 Změny č. 6 Územního plánu Jesenice). Základní využití: zóna sloužící k bydlení, vzdělávání, službám, obchodu…. Na pozemku jsou připojovací body elektro, voda, plyn a splašková kanalizace (12 EO). Pozemek lze využít k výstavbě domu s více bytovými jednotkami. Koeficient zastavění: max. 50 %
Leden2018

733/175

Stavební pozemek v Obecně obytném území (BO – podrobněji viz čl. 7 Změny č.6 Územního plánu Jesenice). Základní využití: zóna sloužící k bydlení vč. základního občanského vybavení. Na pozemku jsou připojovací body elektro, voda, plyn a splašková kanalizace (3 EO). Pozemek je určen k individuální výstavbě rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. Pozemek je dále
Leden2018

733/176

Stavební pozemek v Obecně obytném území (BO – podrobněji viz čl. 7 Změny č.6 Územního plánu Jesenice). Základní využití: zóna sloužící k bydlení vč. základního občanského vybavení. Na pozemku jsou připojovací body elektro, voda, plyn a splašková kanalizace (3 EO). Pozemek je určen k individuální výstavbě rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. Pozemek je dále
Leden2018

733/177

Stavební pozemek v Obecně obytném území (BO – podrobněji viz čl. 7 Změny č.6 Územního plánu Jesenice). Základní využití: zóna sloužící k bydlení vč. základního občanského vybavení. Na pozemku jsou připojovací body elektro, voda, plyn a splašková kanalizace (3 EO). Pozemek je určen k individuální výstavbě rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. Pozemek je dále
Leden2018

733/178

Stavební pozemek v Obecně obytném území (BO – podrobněji viz čl. 7 Změny č.6 Územního plánu Jesenice). Základní využití: zóna sloužící k bydlení vč. základního občanského vybavení. Na pozemku jsou připojovací body elektro, voda, plyn a splašková kanalizace (3 EO). Pozemek je určen k individuální výstavbě rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. Pozemek je dále
Leden2018

733/179

Stavební pozemek v Obecně obytném území (BO – podrobněji viz čl. 7 Změny č.6 Územního plánu Jesenice). Základní využití: zóna sloužící k bydlení vč. základního občanského vybavení. Na pozemku jsou připojovací body elektro, voda, plyn a splašková kanalizace (3 EO). Pozemek je určen k individuální výstavbě rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. Pozemek je dále
Leden2018

733/180

Stavební pozemek v Obecně obytném území (BO – podrobněji viz čl. 7 Změny č.6 Územního plánu Jesenice). Základní využití: zóna sloužící k bydlení vč. základního občanského vybavení. Na pozemku jsou připojovací body elektro, voda, plyn a splašková kanalizace (3 EO). Pozemek je určen k individuální výstavbě rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. Pozemek je dále
Leden2018

733/181

Stavební pozemek v Obecně obytném území (BO – podrobněji viz čl. 7 Změny č.6 Územního plánu Jesenice). Základní využití: zóna sloužící k bydlení vč. základního občanského vybavení. Na pozemku jsou připojovací body elektro, voda, plyn a splašková kanalizace (3 EO). Pozemek je určen k individuální výstavbě rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. Pozemek je dále
Leden2018

733/159

Stavební pozemek ve Smíšené centrální zóně (SC – podrobněji viz čl. 10 Změny č. 6 Územního plánu Jesenice). Základní využití: zóna sloužící k bydlení, vzdělávání, službám, obchodu…. Na pozemku jsou připojovací body elektro, voda, plyn a splašková kanalizace (3 EO). Pozemek je určen k individuální výstavbě rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. Pozemek je dále
Leden2018

733/135

Stavební pozemek ve Smíšené centrální zóně (SC – podrobněji vizčl. 10 Změny Územního plánu Jesenice). Základní využití: zóna sloužící k bydlení, vzdělávání, službám, obchodu…. Na pozemku připojovací body elektro, voda, plyn a splašková kanalizace (6 EO). Pozemek lze využít k individuální výstavbě rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. Pozemek je dále nedělitelný. Koeficient zastavění: max.
?>