Kolaudace: ještě pořád ne, ale už brzo

Říjen2019

Kolaudace: ještě pořád ne, ale už brzo

Asi nám budete věřit, že bychom na tomto místě mnohem raději zveřejnili jednoduchou zprávu, že Rezidence Hostivař byla konečně zkolaudována. Bohužel však ještě pořád řešíme s úřady drobnosti, které, alespoň z jejich pohledu, kolaudaci brání. Většinu problémů jsme popsali již v minulém příspěvku a prodrali se úskalími 3 kolaudací (přípojka elektro, parkovací stání venku, retenční nádrž na dešťovou vodu). Ty všechny jsou předpokladem získání kolaudačního rozhodnutí na celou stavbu. Ještě v roce 2015 by byla kolaudace jen jedna…

Překonali jsme řadu problémů a to nejsložitější již máme: souhlas hasičského záchranného sboru s kolaudací.
Možná jen perlička z tohoto jednání, trvajícího dva týdny, která by člověka normálně možná pobavila: v domě je instalováno 14 protipožárních mřížek, které v běžném provozu přivádějí vnější vzduch, ale při požáru se jedna jejich vrstva roztaví a tím mřížku uzavře a zabrání dalšímu přívodu vzduchu, podporujícího hoření. Náš dodavatel instaloval takové mřížky od renomované světové firmy Renson. Ukázalo se však, že česká verze certifikace těchto mřížek neexistuje, jsou jen v němčině, angličtině a mnoha dalších jazycích. Naše námitky, že výrobek schválený pro jednu zemi EU lze užívat ve všech zemích unie prý pro hasiče neplatí… Nakonec se ukázalo jako nejednodušší řešení instalované mřížky vybourat a nahradit je jinými, které certifikát v češtině mají. Drobnost, řeknete si, možná.

Smířili jsme se i s odlišným názorem na správný tvar domovního zábradlí a předěláváme ho. Pracujeme na tom, aby se magistrát vzdal práva podat námitky (úspora času) proti rozhodnutí o úpravě venkovních stání. Nedohadujeme se o tom, kde opravdu musí být varovné tabulky a lepíme je. Nediskutujeme už téměř o ničem. Snažíme se jen splnit všechna přání všemožných úřadů a to co nejrychleji. A jsme skoro u cíle.

Jsme si vědomi toho, že důvody našich problémů se stále odsouvanou kolaudací vlastně nikoho nezajímají a omlouváme se těm, kteří -spolu s námi- očekávali, že budou moci bydlet trochu dříve. Věříme, že se už neobjeví žádné překvapení a začátkem příštího týdne bude rozhodnutí o kolaudaci domu konečně vydáno. Nabytí právní moci by mělo být otázkou pár dnů, stejně jako získání čísla popisného pro Rezidenci Hostivař. To nám umožní zapsat budovu do katastru nemovitostí jako dokončenou (to je formalita) a zapsat Společenství vlastníků jednotek do rejstříku Městského soudu (také formalita). Potom již nic nebude bránit zahájení podepisování Kupních smluv s těmi klienty, kteří ji dokončili Předpřejímku své Jednotky.

Těšíme se, že vás už brzo budeme informovat, že jsme na konci cesty – a Vy konečně na jejím začátku.

 

 

 

COMMENTS