Ateliéry a zamotané paragrafy

Vaše pozice na webu:

Září2018

Ateliéry a zamotané paragrafy

Obrátil se na nás jeden z našich klientů, který si koupil ateliér v Rezidenci Hostivař a následně byl svým známým znejistěn, zda může ateliér užívat k bydlení a také jej tímto způsobem případně pronajímat. Domníváme se, že je na místě, abychom se k tomuto mírně komplikovanému tématu vyjádřili veřejnou cestou, protože tušíme, že většina našich klientů, kteří si koupili ateliér, jej chce užívat nebo pronajímat k bydlení.

Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom vám mohli na poměrně jednoduchou otázku poskytnout ocelově pevnou a jednoduchou odpověď. Žijeme však v zemi, jejíž vrcholní politici si nijak moc nelámou hlavy tím, jestli jsou jimi nově schvalované zákony v souladu s těmi, které ještě stále platí, neboť je schválili v minulosti. Taková je situace právě u ateliérů a jejich užívání. Máme tady starší zákon (stavební zákon č. 183/2006 Sb., § 178), který jejich užívání k bydlení nedovoluje. A pak máme nový občanský zákoník (89/2012 Sb.), který zcela jasně deklaruje (§2236), že ateliér lze pronajmout k obývání a konstatuje, že v takovém případě jsou práva nájemce stejná, jako kdyby mu byl pronajmut bytový prostor. Podle nového občanského zákoníku tedy lze ateliér užívat či pronajmout i k bydlení.

Rozpor mezi oběma současně nesmyslně platnými zákony patrně vyřeší až novela stavebního zákona nebo judikatura, která se však téměř jistě postaví za nový občanský zákoník. Nový občanský zákoník je pro Českou republiku zásadní nová norma, reagující na současné trendy a společenské potřeby. Proti ní stojí již zastaralý stavební zákon, jako součást veřejného práva, které nemůže zasahovat do soukromoprávních vztahů nedůvodně, tedy ani proti dohodám účastníků občanskoprávních vztahů. V ČR je zcela běžné, že se ateliéry k bydlení užívají a nikdo se tím netají, proto nový občanský zákoník reagoval tak, že na rozdíl od starého zákona, bydlení v ateliéru připouští. Česká společnost postupuje dle běžné praxe i nových společenských trendů, a to i v zákonných normách. Významný je samozřejmě také fakt, že vlastnické právo k jednotce nabýváte občanskoprávním aktem, tedy podle občanského zákoníku, který užívání ateliéru k bydlení jednoznačně umožňuje.

Není také na místě se obávat, že by majiteli ateliéru byla za rozporné užívání ateliéru udělena pokuta podle stavebního zákona. Nejen, že by bylo komplikovaně prokazatelné, jak skutečně má vypadat ono „správné“ užívání ateliéru a v čem je v rozporu s užíváním prostor jako bytu. I pokud by soud snad takové užívání chtěl zpochybnit, musel by nejprve vyřešit konflikt dvou zmíněných zákonů a jen těžko by mohl rozhodnout v rozporu s občanským zákoníkem. Není znám žádný případ takového rozhodnutí soudu.

Je možné se také ptát, proč v tomto konkrétním případě vůbec stavíme ateliéry, které vypadají jako 1+kk? Je za tím pouze požadavek současného územního plánu, aby dům nebyl výhradně bytovým objektem, protože se nachází ve „všeobecně smíšeném území“, určeném územním plánem k bydlení i službám.

Zbývá proto poslední otázka. Bude možno v budoucnu výše zmíněné možné obtíže obejít a ateliéry rekolaudovat na byty? Technicky to možné je, ale má to svá administrativní úskalí. Rezidence Hostivař musí být samozřejmě zkolaudována podle platného stavebního povolení a stávajícího územního plánu. Nový Metropolitní plán zřejmě již uvedenou „smíšenou“ podmínku obsahovat nebude a měl by být schválen v dohledné době: magistrátní úředníci na něm usilovně pracují… Další překážkou může být nutnost získání souhlasu Shromáždění vlastníků jednotek se změnou způsobu užívání ateliérů. Zavázat budoucí vlastníky k takovému souhlasu při zakládání SVJ není právně přijatelné a bylo by to odmítnuto soudem při registraci společenství. Nevidíme ale žádný důvod, proč by se změnou neměli ostatní vlastníci jednotek souhlasit: fakticky se pro ně nic nezmění a v budoucnu by každý z nich mohl potřebovat obdobnou podporu od spoluvlastníků v podobné věci. Pokud se tak vlastníci dohodnou, mohou samozřejmě řešit rekolaudaci ateliérů najednou. Přesto půjde, právně vzato, o jednotlivá řízení.

Fakticky je vlastnictví ateliéru spojeno jen se dvěma odlišnostmi: nelze se v něm přihlásit k trvalému pobytu a při jeho koupi platí Kupující daň z nabytí nemovitosti (4% z ceny bez DPH). Naopak je ale ateliér zatížen daní z přidané hodnoty ve výši 21% (ta je samozřejmě již v ceně obsažena) a Kupující ji může při splnění předepsaných podmínek uplatnit ve svém přiznání k platbě DPH. (Poznámka: Daň z přidané hodnoty je u bytů pouze 15% a daň z nabytí nemovitosti se na základě výjimky při první koupi neplatí.)

Pokud máte k tématu další otázky, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám na ně odpovíme.

COMMENTS
Dotaz: Upravili jsme v RD z r. 1938 sklep, půdu a přístavek (původně prádelna) tak, že jsou z nich komfortní obyvatelné prostory. Opoměli jsme to nahlásit Stavebnímu úřadu. Jedna nájemnice nás udala. Proběhla kontrola. Je SÚ povinen nám vyhovět,když zmíněné prostory prohlásíme za ateliery je takto schválit?
  Vážený pane inženýre, abyste se vyhnul podobným nepříjemnostem, doporučujeme probrat záležitost v klidu s místním stavebním úřadem. V principu by to neměl být problém, prostory ale musí splňovat požadavky požární ochrany, hygienika... a zřejmě bude potřeba i jednoduchá projektová dokumentace.
Dobrý den, moje přítelkyně je cizinka a potřebuje doklad o zajištění ubytování. Vlastnim atelier v normalnim bytovém domě(v době kolaudace nesplňoval podmínku proslunění) a podepsal jsem ji tedy dokument, že zde může bydlet. MVCR doklad nepřijmul s tím, že ateliér nesplňuje podmínku zakona (§ 31/6, Zákon č. 326/1999 Sb) cituji "je podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci." . Je možné tuto situaci nějak řešit? Předem děkuji
  Vážený pane, jednoduchou odpověď, kterou byste chtěl slyšet, bohužel nemám. Stavební zákon podporuje stanovisko MV, občanský zákoník je na Vaší straně. Pro příslušného úředníka je jistě jednodušší Vás odmítnout, než se pouštět na tenký led dvou rozporných zákonů. Bojím se, že - v porovnání se soudním sporem s ministerstvem vnitra - bude rychlejším řešením problému Vaší přítelkyně najít jiné ubytování...
Dobrý den, prosím o radu ohledně rekolaudace ateliéru na byt. Jak dlouho takový proces trvá a musí se za rekolaudaci platit? Děkuji předem.
  Momentálně řešíme to samé. Je to neskutečné byrokratické kolečko, ze kterého mi jde už 2 měsíce hlava kolem. Údajně musíte mít půdorys, výšky stropů, požární bezpečnost, studii osvětlení, stanovisko hygieny a stanovisko hasičů. Po podání žádosti to pak trvá cca 30 dní. My jsme se zasekli na studii osvětlení. Pro ateliér údajně žádná neexistuje, takže si musíme nechat vypracovat novou, což stojí tisíce. A já nechápu proč, když podle nového zákona záleží na ploše oken a ne na množství světla. Může mi prosím někdo odpovědět na tohle? Proč tu studii potřebuju, když dokládá něco, co podle zákona vůbec nemusím plnit?
   Vážená paní Spilková, rekolaudaci řeší vždy příslušný stavební úřad, se kterým je také rozumné dohodnout nezbytný rozsah dokumentace. Obecná odpověď "co je potřeba" bohužel neexistuje, téměř každý případ je jiný. Doporučuji nechat projektantem zpracovat jednoduchý návrh na rekolaudaci, kde prokáže také, že je bývalý ateliér dostatečně osvětlen (není to složité). Potom podejte stavebnímu úřadu a snad se dočkáte buď rekolaudace nebo alespoň jasné výzvy k doplnění návrhu...
Dobrý den. chtěla bych se zeptat na následující. Kromě RD máme na našem pozemku menší dřevěnou stavbu na katastru vedenou jako zemědělská stavba. Chtěli bychom tuto stavbu nahradit zděným atelierem. Manžel by to chtěl postavit na firmu.Do budoucna bychom počítali s tím, že bychom jej používali k bydlení, protože RD na stejné parcele bychom přenechaly dceři. Má stavba určená k podnikání nějáká omezení či jiná pravidla?? jednalo by se o malou stavbu určenou na drobné restaurování
  Zřejmě půjde o rekonstrukci či drobnou jednoduchou novostavbu. Doporučuji technické a administrativní detaily konzultovat s místně příslušným odborem výstavby, bývají k rozumným žádostem velmi vstřícní.
Vážený pane Doláku, obávám se, že ani případnou rekolaudací (jakkoli by byla administrativně poměrně složitá) nezískáte z daňového ani jiného hlediska nic, co byste nemohli udělat se současnou bytovou jednotkou. Informace vašeho daňového poradce není správná. Zaplacení 4% daně z nabytí nemovitosti přichází v úvahu pouze při změně vlastníka, nikoli při změně technického stavu jednotky.
Dobrý den, mám možnost koupit zajímavý prostor v suterénu bytového domu, který je kolaudován jako "nebytový prostor pro jiné účely" a je 70m2 velký. Okna jsou zde velmi malá, tudíž si myslím, že by nesplnilo PSP o oslunění a proslunění. Je nějaká možnost tento prostor obývat, jako bytový z právního hlediska? Například pokud se rekolauduje na "ateliér"? Děkuji
  Vážený pane, je velmi pravděpodobné, že legální cesta neexistuje. Vzhledem ke specifičnosti Vašeho problému doporučuji projednat s místně příslušným odborem výstavby.
Dobrý den, prý je při rekolaudaci ateliéru na byt nutný souhlas Shromáždění (nestačí souhlas výboru) a také změna prohlášení vlastníka. Děkuji
  Ano, potřebujete změnit Prohlášení vlastníka a k tomu je nutný souhlas všech spoluvlastníků.
Dobrý den, prosím o informaci , jak zadefinovat v žádosti o rekonstrukci stavební objekt, který se bude rekonstruovat a jejim obsahem má být 9 jednopojových bytů ( garsonek ) a tyto mají sloužit také ke krátkodobému využití - pronájmu. V územním plánu je území definováno jako SO ( smíšená oblast ) . Je zapotřeby dodržet podíl min. 51% užitné plochy na trvalé bydlení v daném objektu ? Mají se zadefinovat jednotky jako byty / garsonky nebo studia ? Ďěkuji za ozřejmění S pozdravem JH
  Vážená paní Hromková, na Váš dotaz Vám přesně odpoví místně příslušný stavební úřad. Pro posouzení některých detailů je potřeba přesně znát územní plán, ale obecně různé obce posuzují smíšenou oblast různě (od procentního pohledu na celou oblast až po pohled na jednotlivý objekt). Garsoniéry a studia se dnes liší zejména jiným zdaněním a nutností parkovacích ploch. Předpokládám, že Vám někdo kvalifikovaný zpracovává projekt rekonstrukce stavby. To je osoba, která situaci zná nebo si ji před projektováním musí ověřit na stavebním úřadě.
Dobrý den, projektuji teď půdní vestavbu, která by kvůli konstrukci krovu nesplnila světlou výšku 2300 mm, budu vestavbu tedy vést jako ateliér a chtěla bych se zeptat, jestli můžu ve zprávách a výkresech používat názvy místností, jako v bytě, tzn ložnice, pokoj, obývací pokoj, zádveří, koupelna i přes to, že to vlastně nebude účel užívání, jako obytné jednotky. Děkuji
  Vážená paní Šmídová, doporučuji uvést skutečné názvy nejvýše pouze do závorky pod (za) označení ateliér. (Vysvětlení pro stavební úřad: to jsou názvy pro případnou budoucí rekolaudaci...) Vyhnete se tak zbytečným sporům se stavebním úřadem.
dobry den chcela by som sa spýtat ake podmienky musí byt splnený aby sa atelier zmenil na byt,dekuji
  Paní Vozárová, správnou odpověď jistě znáte sama: ateliér musí splňovat všechny podmínky pro bydlení... Které to jsou? Nejlépe Vám poradí na příslušném stavebním úřadě, může jich být milión, ale také to může být zcela jednoduché. Držím palce, aby tam byla milá úřednice :)
 • Iva
 • | Bře 23 2021
 • |
Dobry den, bydlime v byte cca 100m2, pod nami jsou ateliery. Majitelka jednoho z nich v atelieru bydli (ma 1 mistnost) a nas neustale obtezuje bouchanim kvuli udajnemu hluku, ktery delaji nase deti. Dum byl kolaudovany v roce 2014. Jak se proti tomu branit? (Domluvu jsme zkouseli). Muze bydlet v atelieru? Neni to v rozporu s kolaudacnim rozhodnutim? Dekuji.
  Dobrý den, bydlet v ateliéru je možné, tudy cesta nepovede... Sousedské spory jsou obecně obrovský problém, jakkoli to zní jako drobnost. Asi bych se pokusil, pokud vše ostatní selhalo, probrat věc se sociálním odborem příslušné městské části: mohou si sousedku pozvat a promluvit s ní. Držím palce.