Ach, ty kuchyně….

Vaše pozice na webu:

Listopad2019

Ach, ty kuchyně….

Když jsme před pár dny zveřejnili informaci, že už by bylo možno instalovat do před-převzatých bytů vybavení kuchyní a podobně, domnívali jsme se, že se ozve jen pár klientů, kteří už mají domluvený termín s dodavateli a pomohlo by jim to. Jenže: spustili jsme lavinu. Samozřejmě ji chápeme a pokusíme se vyhovět všem, kteří potřebují vybavení bytu již instalovat. Pro pořádek však dovolte, abychom shrnuli podmínky, za kterých je možné tuto nabídku využít:

1. Jednotka musí být z naší strany dokončena (včetně klientských změn) a převzata klientem zcela bez závad (už do něj tedy nebudou moci vstupovat žádní naši pracovníci, klíč bude v zalepené obálce a otevřeme ji jen v případě havárie)

2. Musíte si dojednat termín instalace s panem Smutným (smutnyr@seznam.cz nebo 777 315 305). Vyjdeme Vám samozřejmě maximálně vstříc, ale je nutné respektovat pracovní dobu stavby (pondělí až pátek, 7:30 – 15:30) a také fakt, že v domě nelze realizovat více než 2 instalace za den (výtahy jsou ve zkušebním provozu a jejich kapacita je využívána i našimi pracovníky, zátěž pro našeho technika je také poměrně vysoká. Po dobu instalace musíte být v bytě přítomni.

3. Vaši dodavatelé musí vzít na vědomí, že použití výtahů je možné POUZE se zvláštní opatrností a jejich stav bude po dokončení práce kontrolován. Za případné škody bohužel zodpovídáte Vy, jako klienti. Prosím pokusme se vyvarovat takových problémů.

4. Bohužel není možno pro instalaci běžně poskytnout proud. Rozvaděče jsou plně vytíženy našimi pracovníky, upozorněte proto své dodavatele, aby si vzali sebou AKU nářadí. Samozřejmě, pokud to bude možné, napojení na síť 230V jim poskytneme, ale nelze s tím počítat.

5. Je nutné, aby všechny obaly vaši dodavatelé odvezli ze stavby svými prostředky. Pro kartony a pod. nemáme na stavbě kontejner.

Asi tušíte, že výše uvedené pokyny vznikly na základě již existujících problémů a prosíme Vás o maximální pečlivost při kontrole pracovníků Vašeho dodavatele a vzájemnou ohleduplnost.
Děkujeme za pochopení!

COMMENTS