Front page – Projekt Jesenické zahrady

Základní informace

  • Připravujeme inženýrské sítě a komunikace pro individuální výstavbu rodinných domů v intravilánu Jesenice
  • Území je rozděleno do 3 zón podle územního plánu – BO, BC a SC
  • 25 pozemků je v zóně BO (obecně obytné území) – slouží k bydlení, včetně základního občanského vybavení
  • 7 pozemků je v zóně BC (čistě obytné území) – slouží k bydlení v rodinných domech
  • 4 pozemky v zóně SC (funkčně smíšená zóna) – slouží k bydlení a služby zejména v polyfunkčních objektech
  • Prodej pozemků zahájíme ihned po nabytí právní moci posledního stavebního povolení
  • Přijímáme předběžný projev zájmu o pozemek na mailu info@geniusloci.cz

0%
POZEMKŮ JIŽ PRODÁNO

Ukažte mi detaily k JESENICKÝM ZAHRADÁM